2 years ago

làm bằng đại học phôi thật

làm bằng đại học liên thông trung bình các môn (Grade Point Average). Ông cho rằng Mỹ nên tăng cường quan hệ đa phương không chỉ về quân sự mà còn trên lĩnh vực kinh tế với các nước trong khu vực read more...